Stort underskudd for sjømatprodusent

Regnskapet for 2018 til selskapet Arctic Harvest AS på Ballstad viser blodrøde tall.