Straks klar til asfaltering av gang- og sykkelveien

Arbeidet med den nye gang- og sykkelveien mellom Gravdal og Ballstad er forsinket. Men nå er det straks klart til asfaltering av det første 1000 meter lange strekket gjennom Gjerstadbrekka.