Strammer inn reglene på Lofothavet

LINEFISKE: I år må linefiskerne røkte lina minst annenhver dag

LINEFISKE: I år må linefiskerne røkte lina minst annenhver dag Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Fiskeridirektoratet har nå vedtatt reglene for årets lofotsesong. Det betyr begrensninger for snurrevadflåten, innmelding av bruk på Inner- og Yttersia, og at linefiskerne må røkte lina minst annenhver dag.

DEL

De lokale reguleringene i Lofoten trer i kraft 1. mars og varer til 15. april. Geografisk område er definert med fangsttruter og inkluderer i år også Værøy og Røst. Det melder fiskeridirektoratet.

Et av forslagene var at det ikke skulle bli lov å fiske om natten med snurrevad. Fiskerne protesterte på grunn av at seifisket foregår mest på natta.

– Erfaringene fra lofotfisket i 2018 er gode og Fiskeridirektoratets intensjon er å ikke regulere fisket mer enn nødvendig. Samtidig ønsker direktoratet å legge forholdene til rette for at fiskeren kan få til et direktefiske etter sei med snurrevad nattetid. Direktefiske etter torsk er ikke tillatt mellom kl. 20:00 og 06:00, melder Fiskeridirektoratet.

Også i år blir det et eget linefelt ved Henningsvær.

Nytt i år er regler for merking av faststående redskap og melding om setting av redskap til kystvaktsentralen både på inner- og yttersiden av Lofoten.

– Redskap som står ute over tid skal meldes inn ukentlig. Ved fiske med snurrevad kan det maksimalt brukes fem kveiler tau på feltene fra Værøy og østover. Det er også satt som nytt krav at line skal røktes annenhver dag. Fiskerne må følge de ordensregler som er satt, men vi understreker at en viktig forutsetning for en vellykket sesong er at de forskjellige redskaps- og fartøygruppene samarbeider godt med hverandre på feltet, heter det i pressemeldingen.

Fiskeridirektoratet minner om at ved bruk av snurrevad er det kun tillatt å bruke fiskepose med kvadratmasker nord for 64° N.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken