Innsamlingsaksjon for bedre fotball-tilbud

Strauman idrettslag har startet en kronerulling for å få finansiert kunstgress i ballbingen ved Strauman oppvekstsenter.