Barnehagen får ta i bruk det nye bygget: - Dette blir hjertet i bygda

Nå er Strauman oppvekstsenter klar. Elevene får starte på skolen etter sommeren, de minste har allerede inntatt bygget.