Nordlys: De siste månedene har strømprisene i Norge vært mye omtalt i media. Med en gang man passerer Trøndelag stiger nemlig strømprisene veldig, og verst er det blitt på Sørvest-landet.

I Nord-Norge derimot, er saken en helt annen. Mandag lå nemlig maksprisen for strøm i Sørvest-Norge på 4,45 kroner per kWh, mens Nord-Norge og Midt-Norge hadde 0,038 kroner per kWh, viser tall fra strømbørsen «Nord Pool».

Likevel tar ladeselskapet «Mer» seg like godt betalt på i Stavanger og på Tjuvholmen i Oslo, som på kjøpesenteret, Jekta, i Tromsø.

– Det henger jo ikke helt på greip. Det burde jo være en sammenheng mellom strømprisen og prisene på ladestasjoner, sier Tord Bernhofsen, en av mange som benytter seg av «Mer» sine ladere ved kjøpesenteret.

Bruker alltid ladestasjonene

Bernhofsen holder til på Sortland i Vesterålen til vanlig, og benytter seg alltid av ladere for å lade Teslaen hans.

– Hvis man kan lade bilen sin hjemme blir det jo noe helt annet, men dette blir ikke helt rett, sier Bernhofsen.

Også Anette Gulbransen fra Sørreisa er fast kunde hos ladeselskapene. Hun pendler nemlig fra Sørreisa og er avhengig av laderne som står plassert rundt omkring.

– Jeg syns at ladestasjonene burde justere seg etter strømprisene i området. Hvorfor skal vi betale like mye som de sørpå når strømprisene er så forskjellige. Vi nordpå betaler jo gjerne mer for dieselen, sier Gulbransen.

– Jeg syns det er synd at de betaler så mye for strøm i Sør-Norge. Samtidig er vi gjerne mer avhengig av bilen i Nord-Norge, avslutter hun.

- Like i hele Norge

Det aktuelle ladeselskapet kalt Mer forteller til Nordlys at det er flere ting som er med på å avgjøre prisene som settes.

– Prisene er like i hele Norge, ja. Hovedgrunnene til det er at hovedkostnadene av utbyggingen medfører voldsomme investeringskostnader, så investeringskostnadene og strømkostnadene til sammen danner grunnlaget for prisene, forteller daglig leder i Mer, Nicholai Sheridan Jørgensen til Nordlys.

Han forteller også at det ikke er første gang han får spørsmål angående de like prisene rundt om i landet.

– Hvorvidt vi skal differensiere prisene er et gjentakende spørsmål. Hvis vi skulle gjort det måtte vi også bestemt prisene etter hvor det er høyest bruk på ladestasjonene. For de sentrumsnære ladestasjonene på Østlandet brukes desidert mest, og medbringer derfor mest utbytte.

– Så vår policy er samme pris, uavhengig av hvilke områder som bruker ladestasjonene minst og mest. Og de ladestasjonene som brukes mest subsidierer de som bruker minst.

Fast policy

Jørgensen mener også at de like prisene tjener kundene, fordi det blir mer oversiktlig.

Har dere forståelse for at folk reagerer på dette?

– Ja, jeg forstår at folk stiller spørsmål ved det, og så er det mange forbrukere, som forståelig nok, ikke tar investeringskostnadene med i betraktningen.

At det er såpass store forskjeller på strømprisene her til lands er jo ganske nytt. Vil denne policyen du snakker om endre seg hvis det vedvarer?

– Vi har ingen umiddelbare planer om å endre dette, men ingenting er hugd i stein og bransjen utvikler seg fort, i tillegg til at disse strømprisene er ganske nye. Men i nær fremtid ser vi at det må være slik for å dekke investeringene som er gjort.

Vektlegger forutsigbarhet

Og elbilistenes interesseorganisasjon stiller seg bak like priser for hele landet.

– Vi synes det er fint at ladeselskapene har samme pris overalt, slik at det blir en forutsigbarhet. Strømprisen er bare en del av kostnadsbildet, det er en sammensatt prisstruktur og det er bra at den er forutsigbar, sier pressekontakt i Elbilforeningen, Inger Elisabeth Sagedal.

Hva tenker du om at folk syns det er litt rart?

– Jeg kan forstå at folk forventer at den prisen som er på strøm, gjenspeiles på laderne, men det er mange faktorer som spiller inn. Hvis strømprisene hadde vært forskjellig ville kanskje ladefirmaene satt høyere priser i områder der færre lader. Så vi vil forsvare at det er en lik prissituasjon for alle elbilister.

Er dette noe som dere har hatt oppe til diskusjon?

– Faktisk har det vært litt motsatt situasjon, hvor ladeselskap har vurdert høyere priser der færre bruker laderne. Det har vi også vært imot, og forsvart like priser overalt, avslutter Sagedal.