Moskenes SV oppfordrer partiene på Stortinget å vedta utsettelse av innføring av ny ordning for nettleie, med ulik tariff for ulike tidspunkt på døgnet.

Vi har historisk høye strømpriser, noe som kommer til å vedvare, etter det som blir sagt fra kraftbransjen. Hvis vi får høyere nettleie på toppen av dette, vil strømutgiftene øke problemene for dem som sliter med å klare seg slik situasjonen er nå.

NVE mener 90 prosent av husholdningen vil få en økning på under 10 prosent med den nye nettleia. Vi er ikke trygge på det tallet, men uansett vil en ytterlig økning komme på det mest uheldige tidspunktet.

De rekordhøye strømprisene er utslag av en villet politikk, med et fritt marked og nå et kraftsamarbeid med deler av Europa. Slik situasjonen er nå vil timinga for å øke nettleien være så dårlig som den kan bli. Derfor oppfordrer vi alle politiske partier å gå for en utsettelse.