Nå styrker Nærings- og fiskeridepartementet arbeidet mot fiskekriminalitet med en egen seksjon som skal jobbe med forebygging av fiskerikriminalitet.

Mer enn ulovlig fiske

– Fiskerikriminalitet er mer enn ulovlig fiske. Det er ofte en form for multikriminalitet som omfatter økonomisk kriminalitet og grov utnyttelse av arbeidskraft. Det er ofte grensekryssende og svært godt organisert. Det krever at myndighetenes innsats for å stanse fiskerikriminalitet også er godt organisert, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.

Den nye seksjonen vil legge til rette for at kunnskap kan bygges og deles mellom næringen og myndighetene på den ene siden, og mellom de ulike kontrolletatene på den andre siden. Det vil også bli en kobling til politiet, både nasjonalt og internasjonalt.

Han viser til at en viktig oppgave for den nye seksjonen blir å gjennomføre den nasjonale reformen av fiskerikontrollen, og følge opp den internasjonale satsingen mot fiskerikriminalitet.

Mange tiltak

Fiskerikontrollreformen tar sikte på å forbedre arbeidet mot alvorlig fiskerikriminalitet, kontrolletatenes effektivitet, og næringens digitale dokumentasjonssystemer.

Sporing og rapporteringskrav for alle fiskefartøy vil bli innført for kystflåten i løpet av 2022 og 2023. Deretter vil det komme nye krav til veiesystemer ved fiskemottakene. Det langsiktige målet er automatisk rapportering av ressursuttaket ved hjelp av ny teknologi.

Samtidig styrker Fiskeridirektoratet arbeidet med risikobasert ressurskontroll og informasjonsforvaltning.

Økokrim har også inntatt en mer aktiv rolle på fiskekrim-feltet. Dette er avgjørende for å avdekke og forebygge den alvorlige fiskerikriminaliteten.