Tirsdag sa fylkesrådet i Nordland ja til at Tide får starte en ny helårig, kommersielt drevet bussrute fra Å til Narvik. Fra før kjører Lofotekspressen den samme strekningen, som en del av det offentlige bussanbudet. Boreal er operatør på den offentlige bussruten.

Fylkesrådet legger dermed sitt eget busstilbud åpen for konkurranse fra et av Skandinavias største selskap. Den nye ruten, som skal inngå i ekspressbuss-tilbudet Polarekspressen, som også inkluderer Narvik-Tromsø, skal kjøres uten kommersielt tilskudd fra fylkeskommunene.

Fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Monika Sande (Sp), erkjenner at den nye bussruten kan føre til en nedgang på rutene fylkeskommunen har ansvaret for.

Likevel gis tommelen opp til initiativet fra Tide, som fra før kjører flybuss mellom Svolvær og Evenes. Tide har kommet inn i Lofoten gjennom oppkjøp av Arctic Buss.

Vi vil gjerne rose både initiativet fra Tide og det positive vedtaket fra fylkesrådet. Et svar som i realiteten innebærer at to fylkeskommuner sier ja til å åpne opp for konkurranse på sine allerede etablerte tilbud. Når Nordland sier ja til det nye busstilbudet Å-Narvik og Narvik-Tromsø, opplyses det å være i samråd med fylkesnaboen i nord. Region-bussruta mellom Narvik og Tromsø, linje 100, er den mest trafikkerte bussruta i Troms, og inngår i bussanbudet for Midt-Troms.

Det er Tide som kjører bussene på dette anbudet. Slik sett skal de nå kjøre i konkurranse med ei rute de allerede er operatør på.

At det offentlige åpner for at "deres" tilbud møter konkurranse, er sunt, og kommer kundene til gode.

Fylkesrådet i Nordland trekker dessuten fram både miljø og trafikksikkerhet som momenter som taler for å slippe til Tide i konkurranse med det etablerte busstilbudet:

- Det nye rutetilbudet har et potensiale for redusert trafikk av leiebiler fra turister, og dermed en positiv effekt for både miljøet og folkehelse i det berørte området, sier Monika Sande (Sp).

I forlengelsen av dette momentet, er det å undres over at fylkesrådet ikke har stilt betingelser knyttet til drivstoff og helårsdrift når et nytt, kommersielt busstilbud skal etableres i de grønne øyene.

På nevne regionrute mellom Tromsø og Narvik, kjører det dobbeltdekkere med plass til flere passasjerer - og biodrivstoff på tanken. Noen som av både oppdragsgiver og operatøren Tide hevder har stor miljømessig gevinst.

Slik vi ser det, har Tide fått en rett til å kjøre ekspressbuss mellom Å og Narvik, men ingen forpliktelser, utover at bussene skal være tilrettelagt for funksjonshemmede. Dersom den nye, kommersielle ruta til Tide viser seg å bli en suksess, frykter vi at fylkeskommunen i neste omgang kan trekke den offentlige Lofotekspressen ut ved neste anbudsrunde.

Den offentlige ruten er helårlig. Skulle den bli avviklet, risikerer lokalbefolkninga å Lofoten å sitte igjen med et gjennomgående busstilbud kun i turistsesongene. Da faller argumentet om at dette er ei styrking av busstilbudet i og mellom regionene, bort.

Vi skulle gjerne sett at fylkesrådet i Nordland gikk ut og garanterte for at Lofotekspressen i regi av fylkeskommunen skal fortsette å gå. Om ikke kan konkurranseåpningen vise seg å være ei nedbygging, ikke styrking av busstilbudet.