Gå til sidens hovedinnhold

SV er bekymret for struktur og arbeidsplasser i fiskeriene

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Torsdag 22. oktober var stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes og 5. kandidat for Nordland SV, Kurt Atle Hansen på besøk sammen med Vågan SV hos Berg Seafood AS i Svolvær.

Tema for besøket var utviklingen i kystfisket og spesielt råstofftilgangen til fiskerinæringa. SV i Lofoten og Nordland ser med stor bekymring på at det stadig blir hardere konkurranse om råstoffet, og at priskrig gjør det vanskelig for de små og lokale fiskeribedriftene å overleve.

Utviklingen med stadig større fiskebåter som får lov å kjøpe opp mange kvoter gjør at det blir mindre forutsigbart og vanskelig å drive lønnsomt for de lokale fiskebrukene. Samtidig som denne utviklingen skjer så har Vågan utviklet seg til å bli den største fiskerikommunen i Lofoten, og fiskerne opplever gode tider så lenge priskrigen pågår.

For mange lokalsamfunn og kysten som helhet er den store ubalansen mellom flåte og landanlegg et problem. Daglig leder Jonas Walsøe fra Berg Seafood AS fortalte om hvordan de har prøvd ut flere løsninger for å utvikle seg som et lokalt fiskebruk og hvordan han ser på utviklingen videre. De tester nå ut flere måter å utnytte et begrenset volum fisk på en optimal måte, men det er svært krevende. Det trengs en omlegging av fiskeripolitikken slik at mer råstoff leveres ved lokale anlegg. For å få dette til må det sees kritisk på både regulering og strukturordning i fiskeflåten, og det må endres på dagens praksis med at en stor del av fisken leveres fryst til eksport uten lokal verdiskaping i Norge. Kvotemeldingen som regjeringen fremla i juni sier lite om utfordringene på landsida. Det kreves en mer aktiv politisk innsats for at fiskeri fortsatt skal være ei hovednæring i mange lokalsamfunnlang kysten.

Knag Fylkesnes og SV har kjempet for at den minste flåten ikke skal bli strukturert, og mener denne flåten representerer en viktig verdiskapning for kysten. Samtidig har SV lokalt og nasjonalt kjempet for at kysten skal ha eierskap til ressursene langs kysten, og arbeidet for å overføre en større andel av kvotene fra de store trålerne til kystflåten. Denne kampen følges opp frem mot neste stortingsvalg. De nye regionene får også en viktig rolle med bl.a. oppfølging av havnene, og Nordland SV følger denne utviklingen nøye. Samtidig må det også i kommunene legges aktivt til rette for at også mindre fiskefartøy og fiskebruk skal få muligheter til utvikling av driften. Her vil SV fortsatt stå på i lokalpolitikken å for bedre havneforhold, næringsareal, produktutvikling og lokale arbeidsplasser. Det må jobbes godt på flere nivå, og denne krevende utfordringen ble godt belyst under besøket hos Berg Seafood i Svolvær.

Kommentarer til denne saken