La oss slå fast et forhold først som sist: Det fulgte ingen ekstra penger med da myndighetene innførte ny nettleiemodell fra 1. juli i år.

Den gjennomsnittlige nettleieprisen til Elmea er derfor uendret i andre halvår i 2022, og selskapet vil få nøyaktig samme inntekt som med den gamle modellen.

Når dette er sagt, er det også et faktum at enkelte kunder har fått en høyere nettleie enn de hadde før 1. juli. De som opplever at nettleien nå har økt, er kunder som bruker mye strøm i korte perioder. Disse kundene har fått et kapasitetsledd på juli-regningen som er høyere enn det gamle månedlige fastbeløpet. Dette gjelder ca. 8 % av husholdningskundene våre.

Pål Krüger legger nettleieregningene sine for februar og august til grunn når han regner ut økningen i egen gjennomsnittlig nettleiepris. Da må vi minne om at forbruksavgiften var satt ned i hele første kvartal i år pga kraftkrisen i Sør-Norge. Hadde han i stedet sammenliknet regningene sine for august og april, ville fasiten blitt en ganske annen. Forbruksavgiften til staten faktureres som kjent sammen med nettleie forbruk til husholdningskunder.

Å utforme en nettleiemodell som alle kunder opplever som rettferdig, er nok dessverre en umulig oppgave. Det man derimot kan si om den nye modellen, er at den er mer rettferdig enn den gamle, i den forstand at nye bedre reflekterer kostnadene ved bygging av nytt strømnett. Det er nemlig kapasiteten i nettet som er kostnadsdrivende, og det er dette som ligger til grunn for den nye nettleiemodellen.

Les også

Kraftig hopp i nettleie fra Lofotkraft

Ifølge Pål Krüger har ikke Elmea kommunisert ny nettleiemodell. Det syns vi er en underlig påstand. Da regner han tydeligvis ikke nyhetsbrev på epost (DM), SMS til alle kunder, annonsert brosjyre til alle husstander i Lofoten og hyttekunder med bosted utenfor regionen, annonsekampanje i Lofotposten, annonsering på Facebook og Instagram samt omfattende informasjon om ny nettleiemodell på elmea.no som kommunikasjon.

Det er myndighetene som har innført ny nettleiemodell. Modellen gjelder for alle strømkunder i Norge, og innføringen er hjemlet i forskrift fra myndighetene. Verken styret i Elmea AS, eller konsernstyret i Lofotkraft AS, kan la være å innføre den nye modellen i Lofoten.

Vi må heller ikke glemme hva som er myndighetenes mål med den nye nettleiemodellen; å motivere oss alle til å utnytte kapasiteten i det eksisterende strømnettet bedre, sånn at vi unngår unødige investeringer framover. Lykkes vi med det, vil den nye modellen bidra til å holde nettleien nede på sikt. Dette er viktig nå når Norge elektrifiseres, og både privatpersoner, næringsliv og det offentlige legger om fra fossil til fornybar energibruk og stadig mer energi skal fraktes gjennom strømnettet.