Solhøgda sykehjem på Napp har over mange år fått for lite vedlikehold, det kan vi være enige om. Det er innimellom gjort akutte utbedringer, men det har manglet en plan og gjennomtenkte løsninger.

Dette har rådmann sett, og hun har lagt fram dette behovet for kommunestyret. Rådmann kom i høst med forslag til framdriftsplan. Det ble da satt av 2 millioner til Solhøgda på investeringsbudsjettet for 2023.

Teknisk enhet har startet arbeid med å kartlegge bygningstekniske behov. Det gjelder tak, vindu, en yttervegg, mm.

Enhet for helse holder på å gjøre en ROS (risiko og sårbarhets-analyse) for å kartlegge framtidige behov opp mot brukere, noe som må ses i sammenheng med økt behov for omsorgsboliger. Det vil samtidig bli sett på muligheten av å ta Napp skole i bruk til omsorgsboliger. Rådmann skal søke om ytterligere midler via Husbanken når ny pott legges ut nå på nyåret.

Planen er altså at utbedringer på Solhøgda skal starte opp i år.

Les også: Takk for svar fra ordfører

Sykehjemmet på Napp