Arbeider for å fjerne fukt på skolen: – Vi er forventningsfulle

Arbeidet med en fornyelse av dreneringen på Svarholt skole er i full gang.