Det opplyser kommunikasjonsrådgiver ved Nordlandssykehuset HF, Helen K. Langfors Åsli i en pressemelding.

Ifølge henne er det en kombinasjon av oppstart av ferieavvikling, ubesatte stillinger samt høyt belegg som gjør at de har store utfordringer knyttet til tilstrekkelig bemanning gjennom sommeren.

– Utfordringen er særlig knyttet til sengeposter i Bodø og Vesterålen og laboratoriet i Vesterålen, skriver Langfors Åsli.

Hun legger til at Nordlandssykehuset vil ta ny kontakt for dialog med kommunene som har størst utfordring med å ta hjem utskrivningsklare pasienter. Dette vil være ett av flere tiltak for å opprettholde kapasitet til å ta imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp gjennom sommeren.

– Vi har pågående arbeid for å tilby «sommerjobb» til sykepleiere som i dag ikke arbeider innenfor helse, og ønsker samtidig å oppfordre pensjonister og sykepleiere/helsefagarbeidere som har mulighet til å stille opp som vikarer om å ta kontakt med vår HR-avdeling. Vi følger situasjonen nøye, og ser på ulike tiltak for å bedre situasjonen. Pasienter som har time skal møte opp som vanlig. Akutte innleggelser og behandling som ikke kan vente, går som normalt, skriver Langfors Åsli.