Svein Georg meldte seg ut av partiet: – Jeg kan ikke lenger forsvare at vi gjør lite politisk for å styrke kommunen

– Uten diskusjoner og meningsbrytning om veien videre utvikler vi ikke Moskenes, mener kommunestyrerepresentant Svein Georg Gabrielsen.