Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea betegner undersøkelsen fra TNS Gallup som oppsiktsvekkende. Hun synes det er overraskende at så mange benytter seg av samme passord på ulike nettsider.

– Den digitale tidsalderen har gjort oss stadig mer aktive på nett, og vi legger igjen mange digitale spor. Det å benytte seg av gode og sikre passord, samt unngå å bruke samme passord over alt, er viktig for å redusere risikoen for å bli svindlet, sier Reitan til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Yngste slurver

Spesielt unge nettbrukere medgir at de gjerne benytter samme adgangs- og påloggingskoder. Nær halvparten av de spurte i alderen 18-25 år benytter samme passord over alt.

– Oppsiktsvekkende er det også å registrere at fem prosent av de unge skriver ned sine passord og adgangskoder og har de tilgjengelig i lommeboken eller vesken. Det er noe man aldri bør gjøre.

– Å lære seg passordene sine utenat er et viktig grep for å øke nettsikkerheten. Mange har nok en «det skjer ikke meg»-holdning, men å bli offer for kriminelle på nett kan skje alle og konsekvensene kan fort bli store, sier Reitan.

Nær fire av ti oppgir at de ytterst sjelden, eller aldri, bytter sine passord. De yngste gruppene skiller seg ut også her. Nær halvparten av de mellom 18 og 25 år, samt 4 av 10 de mellom 26 og 39 år, medgir at de sjelden eller aldri bytter.

– Det er viktig å skifte passord jevnlig, og da gjerne til et passord som er helt ulikt det du hadde tidligere. Det anbefales også at man velger passord som består av minimum åtte tegn, inneholder både tall, bokstaver og spesialtegn, påpeker Reitan.

– Husk også aldri å oppgi personlige opplysninger til ukjente, og bruk ulike passord på ulike tjenester, sier hun. (ANB)