Solgte seg ut av investeringsselskap

Salg av aksjene i investeringsselskap bidro til økt overskudd hos Svolvær-advokater.