Frykter basseng på hotell-taket gir mye bråk: - Dette er ikke forenlig med et godt bomiljø

Flere av naboene til det planlagte hotellet til Christian Ringnes reagerer på planene for høyhus i nabolaget.