Tradisjonen tro under festforestillingen i Lofoten kulturhus 17. mai ble prisen Årets Svolværing delt ut. I år gikk den til Norma Krane for sin frivillige innsats for eldre og syke.
" Gir av sin tid for å spre glede og godt humør er normen for Norma" heter det i juryens begrunnelse.

Prisvinneren var selv ikke tilstede.

Lofotposten vil komme med en fyldig reportasje fra festforestillingen