Gå til sidens hovedinnhold

Utsetter skolestart etter at kun fem søkte reiselivsfagskolen

Artikkelen er over 7 år gammel

Oppstarten av reiselivsfagskolen utsettes til høsten 2015.

Planen var at Lofoten reiselivfagskole skulle starte opp studiet i januar 2015. Nå utsettes starten et halvår.
– Hovedårsaken er at det ved søknadsfristens utløp, 1. desember, kun var kommet inn fem søknader som heltidsstudenter, sier styreleder Hugo Bjørnstad i Lofoten reiselivfagskole.
Beslutningen ble tatt på styremøte 8. desember.
Styret tror oppstartstidspunktet i januar er vanskelig for nye studenter.
– I tillegg til at vi har fått tilbakemeldinger om at det passer bedre med oppstart til høsten, må skolen gjøre en enda bedre jobb med å forankre tilbudet opp mot reiselivsnæringen, påpeker Bjørnstad.

Høyskolenivå

Fagskolen vil nå fortsette med å jobbe opp mot reiselivnæringen, der brorparten av rekrutteringen til studiet ligger. Lofoten reiselivfagskole er den eneste offentlige godkjente fagskolen for reiselivet i Norge.
– Vi vil nå forsterke arbeidet mot reiselivsnæringen. Informasjon har gått ut i bredde på landsbasis, men nå skal vi forankre arbeidet. Vi ønsker blant annet å gå mer ut og informere om hva en fagskole er, sier studierektor Unni Myklevoll på Lofoten reiselivfagskole.

Det er ikke fagbrev

De har møtt noen misforståelser om hva en fagskole er. Det er for eksempel ikke det samme som fagbrev.
For å komme inn på fagskolen skal man ha fagbrev innen Service og samferdsel, Naturbruk eller Restaurant og matfag, og i tillegg ha minst fem års yrkeserfaring. Utdanningen baseres på studiesamlinger og praksis og kan tas på deltid over to år. Fullført og bestått ettårig fagskoleutdanning gir 60 fagskolepoeng
– Det er synd at vi ikke lyktes å komme i gang allerede fra i januar. men vi satser vi på å være i gang med et solid første kull fra høsten av, sier styreleder Hugo Bjørnstad.

Kommentarer til denne saken