Gågatene i Svolvær og Kabelvåg er ryddet vekk: - Følg skiltene

- Gågatene er tatt ned. Men bileierne synes å ha et problem med å følge skiltene for parkering, så nå har vi merket opp i Vestfjordgata.