I september foreslå historielaget å vrake Sivert Nilsens gate i Svolvær sentrum og døpe den om til Jens Holsts gate. Laget mener Sivert Nilsen ikke har tilknytning til kommunen. Å endre et allerede godt innarbeidet navn, kan være vanskelig. Derfor foreslår historielaget å heller gi den nye veien som går fra brua over Strandelva og opp til alpinanlegget navn etter Jens Holst.

- Før Jens Holst gikk bort, opplevde han at veien til alpinbakken ble ferdigstilt. På mange måter ble det selve kronen på verket for det arbeidet han hadde stilt seg i spissen for, skriver Anders Holmen i Vågan historielag i brev til Vågan kommune.

Den aktuelle veien er foreslått døpt til Slalåmveien, men historielaget mener at å benytte sjansen til å gi den et navn som knytter en av ildsjelene i prosjektet, vil være særdeles passende.

Hva mener du? Stem under!