Det sier straffesakskoordinator Ketil Steira ved Svolvær politistasjon til Lofotposten nå i august.

61-åringen Tore Rekkebo fra Svolvær forsvant sporløst i Kongsmarka torsdag 25. juni i år. I alle fall hadde han oppgitt at han skulle på tur i Kongsmarka da han forlot hjemmet i Svolvær.

Det siste i saken nå i august er at enken etter den savnete Tore Rekkebo i Svolvær har hatt kontakt med privatetterforsker Ola Thune, for om mulig å få hjelp og tips som kan lede til at hennes mann blir funnet.

– Jeg kan bekrefte at jeg har snakket med enken i Svolvær, og har rådført meg litt før jeg har rådet henne til å se om det er mulig å gjøre krysspeilinger fra de to mobiltelefonene som Tore Rekkebo hadde med seg på tur. Han skal ha hatt en Samsung, og den andre en Sony Xperia, og de var registrert med abonnement hos operatørene NetCom og Telenor.

– Jeg er ikke engasjert i saken, men føler med enkens fortvilelse, og håper at politiet og mobilselskapene sammen kanskje kan løse det å finne Rekkebo ved hjelp av elektroniske spor, sier privatetterforsker Ola Thune til Lofotposten.

– Politiet har selvsagt gjort alt for å finne elektroniske spor etter Rekkebo, også mobilsporing, sier politiets Ketil Steira.

Han viser til at mens signalene fra den ene mobilen var mulig å fange opp, så brukte man en egen spesialist til å krysspeile signalene. Dette ble gjort helt til signalene ble borte, men det lykkes ikke i finne noen eksakt lokasjon for hvor signalene kom fra, understreker Steira.

Han viser til at denne operasjonen ble gjort i samråd med begge mobiloperatørene, og man har «snudd alle steiner» når det gjelder mobilsporet.

Steira sier at politiet i tillegg hadde søk i alle områder der signalene kunne komme fra.

– Tore Rekkebo er savnet, og folk med hunder, og andre som ferdes i området utenfor Svolvær og Kabelvåg, bør sjekke nærmere hvis hunder markerer eller unormal fugleaktivitet oppdages, og varsle politiet, sier Ketil Steira ved Svolvær politistasjon til Lofotposten.