Fortau i Larsenbakken noe forsinket, oktober går med

- Vi vet ikke helt, men entreprenøren vil nok måtte bruke også oktober før man er ferdig med gang- og sykkelveien.