Forskere fra Universitetet i Tromsø (UiT), Universitetet i Nordland (UiN), Akvaplan-niva og SINTEF reiser søndag ut fra Svolvær for å se nærmere på økosystemet i vannet og på bunnen utenfor Lofoten og Vesterålen.
– Vi skal blant annet se på fordeling av vann, fiskeegg, fiskelarver og magneter i hele lofotbassenget, sier professor Stig Falk-Petersen fra UiT.
Syv-åtte år siden ble det satt ut strømmålere utenfor sokkelkanten utenfor Vesterålen.
– Vi skal kontrollere om strømmålingene som ble gjort da er riktig i dag, sier Falk-Petersen.
Marc Silberberger fra UiN forsker på bunndyr, om hvordan det biologiske mangfoldet utenfor Vesterålen forandres.
– Det er første gang noen ser på hva som lever der i en detaljert studie, sier han.
Det skal blant annet være kanskje det største kaldtvann-korallrevet i dette område på 200 meters dybde.
Andrea Bozman forsker på dypvannsmaneter.
– Sist det ble forsket på disse var i 1846. I dag har vi bedre utstyr. Vi vet ikke hva som er ute der, vi vet ikke hva maneter spiser, sier hun.