Snart kan du parkere her igjen

Snart blir flere titalls parkeringsplasser i Storgata tilgjengelige igjen, etter gravearbeider.

DEL

Etter at en av gårdeierne måtte grave opp deler av parkeringsområdet og deler av Kirkegata for å fornye egen vannledning, og ledninger for overflatevann og kloakk, så har det store parkeringsområdet til kommunen i Storgata delvis vært ute av drift de siste ukene. Gravearbeidene gjorde også at gågate i Vestfjordgata ikke kunne åpne 1. juni, men først tre uker forsinket.

Men sist tirsdag var alle gravearbeider avsluttet og kommunen kunne hente inn entreprenør for å klargjøre området for reasfaltering. Det ble gjort torsdag, og fredag 5. juli var kommunens parkeringsetat i gang med å merke opp parkeringsområdet igjen, noe som man nok er ferdige med til denne første julihelga. Området kan da på vanlig måte benyttes til parkering.

Artikkeltags