Talent Norge har inngått avtale om å starte og gjennomføre et omfattende talentprogram for unge billedkunstene i regi av Nordnorsk Kunstnersenter i Svolvær.

Mentorprogrammet er treårig. Hovedintensjonen er å styrke og utvikle unge billedkunstnere i begynnelsen av sin karriere.

NNKS på torget i Svolvær driver blant annet også Lofoten internasjonale kunstfestival, LIAF, som er èn av Norges viktigste arrangementer på samtidskunstområdet. Det er også en del av nettverksprogrammet Transfer North – Curating and Critical Writing in the North, som omfatter institusjoner i Barentshavet, Skottland og Baltikum. Nettverket vil være en ressurs for talentprogrammet som nå settes i gang. Satsingen finansieres av Talent Norge og Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

I lokalene til Nordnorsk Kunstnersenter pågår akkurat nå den 70. ende utgaven av «Nordnorsken», en utstilling for bildende kunstnere i de tre nordligste fylkene.

Foruten billedkunst skal Talent Norge også inn i film og litteratur i tillegg til at man skal lage program for pianotalenter. De fire nye satsningene representerer både genremessig og geografisk spredning.

– Dette er fire nye, flotte satsninger som vi er svært glade for, sier daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad.

– Sammen med private bidragsytere kan vi nå styrke mulighetene for nye talenter, som i neste omgang kan være relevant til å komme seg videre, ikke minst internasjonalt, sier hun. 13,5 millioner går med til satsingen.