Samferdselsministeren åpnet nytt statlig senter for oljevern og marint miljø: – Dette blir et sentralt verktøy for landet

- Viktig: Samferdselsminister Jon Georg Dale slår fast at satsingen i Svolvær og på Fiskebøl med det nye senteret for oljevern og marint miljø har stor betydning.

- Viktig: Samferdselsminister Jon Georg Dale slår fast at satsingen i Svolvær og på Fiskebøl med det nye senteret for oljevern og marint miljø har stor betydning. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har store forhåpninger til det nye senteret for oljevern- og marint miljø i Svolvær og på Fiskebøl. Mandag åpnet han senteret formelt.

DEL

Regjeringen bestemte å etablere senteret i 2015. Svolvær og Fiskebøl ble valgt som lokalisering og mandag ble Senter for oljevern og marint miljø offisielt åpnet, ti måneder etter at arbeidet i det nye senteret kom i gang.

– Jeg er veldig glad for at vi har kommet enda et steg lenger i arbeidet med å gjøre dette til et godt senter for oljevern- og marint miljø, sa samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) da han sto for den offisielle åpningen.

Senteret er plassert i nyrenoverte lokaler i Fiskernes Hus i Svolvær, det skal også etableres fasiliteter på Fiskebøl på sikt.

Åpnet: Både direktør Ann-Helen Ernstsen og samferdselsminister Jon Georg Dale gledet seg over åpningen av det nye senteret mandag

Åpnet: Både direktør Ann-Helen Ernstsen og samferdselsminister Jon Georg Dale gledet seg over åpningen av det nye senteret mandag Foto:

– Ringvirkninger

Samferdselsministeren la i sin tale vekt på at det er fullt mulig å etablere denne type satsinger utenfor de store byene.

– Veldig ofte tenker vi på at ting må ligge på det sentrale østlandet hvis man skal få tak i folk, dette er et godt eksempel på at det ikke er nødvendig. På bare ti måneder har man fått rekruttert flinke folk, vi er sikre på at dette senteret kommer til å rekruttere nyttig kompetanse også framover, sa Dale.

Senteret har i dag fem ansatte og innen første halvår 2019 regner man med å være mellom ti og tolv ansatte.

Håndteringen av plastsøppel i havet er noe av det som står sentralt for det nye senteret. Dale pekte også på at det trengs mer forskning og utvikling på hvordan man løser nye utfordringer.

– Dette senteret blir et sentralt verktøy for landet og for regjeringa. Det er store oppgaver dere skal i gang med, vi har store forventninger til at dere leverer i tråd med bestillingen. Det ser vi også konturene av allerede, sa ministeren.

Han slår overfor Lofotposten også fast at senteret er et satsingsområde for regjeringen.

– Det å ha et rent havområde er ekstremt viktig for et land som Norge. Dette senteret vil bidra til kunnskap og kompetanse for å gjøre det mulig, dessuten vil det gi lokale ringvirkninger, sier Jon Georg Dale etter åpningen.

Åpet Senter for oljevern og marint miljø ble offisielt åpnet mandag formiddag. Her er fem av de ansatte som per nå er på plass. F.v Ragnhild Nyland, direktør Ann-Helen Ernstsen, Gaute Wahl, Line Fredriksen, Anja Meland Rød og Unn Holgersen

Åpet Senter for oljevern og marint miljø ble offisielt åpnet mandag formiddag. Her er fem av de ansatte som per nå er på plass. F.v Ragnhild Nyland, direktør Ann-Helen Ernstsen, Gaute Wahl, Line Fredriksen, Anja Meland Rød og Unn Holgersen Foto:

– Stor interesse

Direktør Ann-Helen Ernstsen er glad for å markere overgangen til et etablert senter, fram til nå har oppbyggingen av en ny organisasjon tatt mye tid.

– Dette har vært en lang prosess, å bygge opp en etat gjøres ikke over natta, sa hun under åpningen og slo også fast at antall søknader på de nye stillingen vitner om at regionen og senteret er attraktivt.

– Det ser ut som samfunnsoppdraget vårt engasjerer, dette er noe som mange vil bidra til, fortalte Ann-Helen Ernstsen og berømmet også de ansatte som på kort tid har kommet godt i gang.

Flere prosesser er også allerede satt i verk.

– Vi har startet arbeidet med en felles kartportal for marin forsøpling og vi har startet med kunnskapsportaler for oljevern og marin forsøpling. Dessuten er vi i gang med å utrede testfasiliteter og fasiliteter for forskning og utvikling på Fiskebøl, sa hun videre og slo også fast at godt samarbeid med en rekke aktører er viktig for å lykkes.

– Vi skal få de gode kreftene til å jobbe sammen.

Under markeringen mandag deltok blant annet ordfører Eivind Holst i Vågan, ordfører Siv Dagny Aasvik i Hadsel, Kystverket, SALT og Fiskeridirektoratet.

– I dag feirer vi også et godt samarbeid mellom Vågan og Hadsel, sa Holst og viste til tett samarbeid for å få til etableringen.

– Dette styrker posisjonen til Norge som hav-nasjon og det styrker oss på kompetansearbeidsplasser, sa han også i sin tale.

Senteret er underlagt Samferdselsdepartementet.

Gave: Ordfører Siv Dagny Aasvik i Hadsel og Vågan-ordfører EIvind Holst overrakte gaver til senteret og direktør Ann Helen Ernstsen

Gave: Ordfører Siv Dagny Aasvik i Hadsel og Vågan-ordfører EIvind Holst overrakte gaver til senteret og direktør Ann Helen Ernstsen Foto:

Artikkeltags