- Dette er flere enn i fjor

Svolvær kirke: Neste års konfirmanter i Svolvær kirke ble presenterte av sogneprest Nils Jøran Riedl for menigheten sist søndag. Foto: Ingvil Valberg

Svolvær kirke: Neste års konfirmanter i Svolvær kirke ble presenterte av sogneprest Nils Jøran Riedl for menigheten sist søndag. Foto: Ingvil Valberg

Artikkelen er over 3 år gammel

Over det ganske land er antallet både som døpes og konfirmeres i tilbakegang. Men ikke i Svolvær. Der øker antallet unge som vil vite mer om det kirken står for.

DEL

Sokneprest Nils Jøran Riedl i Svolvær kirke har sist søndag kunnet fastslå at han i mai neste år skal konfirmere hele 44 unge mennesker.

De er alle født i det herrens år 2002, og går i 9. klasse på ungdomsskolen.

To av dem tilhører Strandlandet kirke, og vil bli presenterte der på førstkommende gudstjeneste i sin lokale kirke.

De øvrige er to unge som egentlig tilhører Sildpollnes kapell, et kapell som er stengt, og som derfor går sammen til konfirmasjonen med de øvrige 40 ungdommene som tilhører Svolvær kirkes sokn.

– Jeg synes det er veldig hyggelig at så mange som 44 ungdommer velger seg kirkelig konfirmasjon. Dette er flere enn i fjor, og viser at interessen for kirkelig konfirmasjon i mitt sokn er økende, sier sokneprest Nils Jøran Riedl.

I 2016 var det 34 som konfirmerte seg i Svolvær kirke.

Han sier videre at dette faktisk omfatter også noen konfirmanter som ennå ikke er døpt i Den norske kirke, men som nå velger kirken selv om de tidligere ikke har hatt noen formell kirkelig tilknytning i oppveksten. Noen foreldre velger som kjent å la barna vokse opp og selv ta stilling til dette.

Disse vil først bli døpte, før man sammen med de øvrige konfirmerer seg lørdag 13. mai eller søndag 14. mai neste år.

– Vi er også i 2017 nødt til å avvikle konfirmasjonen over to dager med så mange unge. Dette fordi kirken ikke rommer alle samtidig hvis foreldre, slekt, familie og venner også skal få plass i kirkerommet, sier Riedl.

De 44 unge menneskene som skal konfirmeres i mai neste år skal nå utover høsten og vinteren gå annenhver uke til konfirmantundervisning.

I tillegg er de forpliktet til å følge åtte gudstjenester fram til mai, mens ytterligere to er valgfrie å møte opp på.

Samlet innebærer konfirmasjonsundervisningen hele 60 læretimer i Svolvær kirke fram til selve konfirmasjonsdagen neste år.

I anledning presentasjonen av neste års konfirmantkull hadde sokneprest Nils Jøran Riedl, som også er kunstmaler, malt et bilde som symbolsk skulle uttrykke også det han som prest ønsker å formidle i løpet av konfirmasjonstiden.

Artikkeltags