Mens Vågan kommune hadde pyntet torget vakkert med norske flagg i forbindelse med kronprinsesse Mette - Marits besøk i Svolvær, hadde de glemt å heise flagget på rådhuset. Lofotposten fikk en del reaksjoner på den royale forglemmelsen. Straks vi kontaktet ordføreren ble flagget heist også på rådhuset.