Vågan kommunens uteetat var tirsdag ute og spylet ned løsmasse fra fjellet ved alpinveien i Svolvær.

- De lånte en lift og ei pumpe hos oss. Det har rast ut litt stein akkurat der, og det må derfor spyles rent slik at det ikke er til fare for dem som ferdes på veien, forklarer varabrannsjef Hans Bjørnstad.

- Våre folk i Teknisk drift har gjennomført en vellykket fjellrensk i dag på fjellskråningen langs veien inn til alpinbakkeveien, i henhold til geologenes rapport. Montering av rasnetting blir vurdert over sommeren, samt bolting, forteller leder for Teknisk drift, Svein Christiansen til Lofotposten.