Leder Thorvardur Gunnlaugsson i Svolvær Innbyggerforening er helt klar på at Knut har fortjent en slik utmerkelse i flere år, og han har da også vært en av flere kandidater i flere år, men i år var det hans tur, definitivt, sier Thorvardur Gunnlaugsson.

Og i Lofoten kulturhus på selveste 17. mai kunne overrekkelsen finne sted med midtpunktet selv til stede.

På diplomet som Knut Glad Jakobsen fikk overrakt står det klart og tydelig: – For sin innsats for folks trivsel og sosiale relasjoner gjennom sitt virke i Svolvær og omegn.

I statuttene for denne hedersprisen heter det at «Årets Svolværing» er en hederspris som utdeles hver 17 mai, under kulturforestillingen i Lofoten kulturhus etter borgertoget.

Prisen utdeles til en enkeltperson eller personer, ikke til lag eller foreninger.

Prisen består av et enkelt diplom, påført navn og en kort begrunnelse for utdelingen. Hedersprisen kan unntaksvis også utdeles til en Svolværing som er utflyttet.

– Vi er glade på hans vegne og stolte over det han har gjort for byen vår både næringsmessig og ikke minst sosialt i tillegg til en årelang innsats i Svolvær musikkforening.

Ved utpeking av «Årets Svolværing, skal følgende vektlegges:

 

• Handling eller innsats i Svolvær-samfunnet av idealistisk karakter i året som har gått eventuelt igjennom flere år.

• Innsats som har hatt betydning for folks trivsel eller som har fremmet sosiale relasjoner eller virket positivt oppdragende.

• Særskilt(e) presentasjon(er) som har kastet glans over byen.

Her er tidligere vinnerne

1997 Ulf Camitz

1998 Erling og Nukki Grimstad

1999 Jens Holst

2000 Arne Walter Mørch

2001 Svein Erik Drechsler

2002 Stein Alsos og Gry Falch Olsen

2003 John Magnus Gjelle

2004 Ingrid Dahl Olsen

2005 Svein Småskjær

2006 Margareth Gates

2007 Edd Meby

2008 William Haakvåg

2009 Hugo Bjørnstad

2010 Astrid Bjørgaas

2011 Ingebjørg Bjørgum og Johanne Kilvær

2012 Odd Helmersen

2013 Siri Bjerke/Arnold Nygaard

2014 Knut Sundklakk

2015 Frank Adolf Jensen