- Folks meninger om høyhus er delt på midten

Tirsdag var det folkemøte for ny byplan i Svolvær. Som tidligere ble byggehøyde et brennhett tema.