Lofoten mot Sellafield fikk ros fra britisk side i Svolvær

Artikkelen er over 1 år gammel

- Det trengs ekte mot å stå opp og kreve forandringer. Lofoten mot Sellafield og Bellona skal ha ros for sitt arbeid, sa Head of Corporate Affairs, Sellafield Ltd, Jamie Reed, under avslutningen av det formelle samarbeidet i Svolvær onsdag.

DEL

Reed sa videre at Lofoten mot Sellafield og Bellona sin tilnærming var avgjørende for den tillitsfulle og avgjørende dialogen, og de resultatene som nå er oppnådd. I stedet for å rope og sjikanere, så valgte man en norsk vei med argumenter og faktabygging, en positiv dialog på alle måter.

Reed innrømmet under avslutningsseansen i Svolvær onsdag at det var tøft å lytte til Norge den gang for 20 år siden da Lofoten mot Sellafield ble dannet, og startet arbeidet sitt med å påvirke Sellafield-anlegget og britiske myndigheter til å rydde opp.

– Men jo mer vi lyttet, og så tingene fra norsk side, så ble det å rydde opp i vanskene et felles norsk-britisk arbeid og målsetting, både i hjerte og sinn.

Eksemplet makt

Reed sa at dette har vært en suksesshistorie som andre land bør kunne ta lærdom av og utvikle videre. Han poengterte at man egentlig har gått en slik lang og konstruktiv vei i samarbeidet, at man burde nedtegne det i bokform og gi den ut som er rettesnor for andre.

Reed sa at man på mange måter kan takke nordmennene for at Sellafield og Storbritannia er der man nå er, et anlegg og en organisasjon som har løst sine miljøproblemer.

Reed mente at det eneste man kanskje kunne gjort bedre, var å gjøre dette raskere enn 20 år.

– Takk for at dere i Lofoten mot Sellafield og Bellona stolte på oss, og hjalp oss å løse dette problemet, sa head of corporate affairs Jamie Reed fra Sellafield Ltd.

Også dr. Adrian Simper ved det britiske atomtilsynet (NDA) sa seg enig, og roste nordmennene for arbeidet gjennom 20 år.

Store verdier på spill

Direktør Stephen Speed i Nuclear Directorate Department of Business, Energy and Industrial Strategy sa at man nå har vært her og sett hva som står på spill for en hel kystnasjon.

– Å høre Kristel Pedersen fra Insula AS på Leknes sitt innlegg om akkurat dette, gjorde inntrykk, sa Speed.

Ha sa videre at kanskje var det bra at det tok 20 år, for da ble dette både en godt planlagt og prosess som modnet, og kan være et skoleeksempel for andre land å ta lærdom av.

Dr. Adrian Simper sa at man vil jobbe videre sammen med Norge selv om dette konkrete samarbeidet med Lofoten mot Sellafield nå er avsluttet.

Han sa Norge har vist en tone og et eksempel på samarbeid og dialog som har vekket tillit og gitt resultater ikke bare for Norge, men også for dem hjemme i Storbritannia. For atomkraft kommer fortsatt til å være en del av nabolandet i ennå lang tid, selv om det også det der er to omtrent like store leire for og imot atomkraftverk.

Kostbart

Han viste til at britene har brukt 121 milliarder pund for å rydde opp, og neste år er Sellafield en god arbeidsplass med sine 2500 bygg og hele 10.000 ansatte, altså halvparten av Storbritannias atomindustri, der alt kjernefysisk materiale nå er sikret på forsvarlig måte.

Og britene utdanner nå nye generasjoner ungdom til å ta denne arven videre.

Lavere verdier

Direktør Ingar Amundsen ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet i Norge sa dette var et arbeid kronet med suksess, og han var glad for at britene vil fortsette å informere og samarbeide med Norge.

– Vi registrerer nå langt lavere verdier av det radioaktive stoffet Cesium 137 i havområdene rundt Norge, og det er veldig gledelig, sa Amundsen.

Også Frederic Hauge i Bellona roste den prosessen som har vært i 20 år, og at man avslutter et suksesskapittel i dette miljøarbeidet så langt.

Per-Kaare Holdal i Lofoten mot Sellafield fikk masse ros av britene, og ordfører Eivind Holst i Vågan ble takket for et flott vertskap tirsdag og onsdag i Svolvær og Henningsvær.

Onsdag ettermiddag dro representantene videre til et møte i Stamsund der ordfører Remi Solberg var vertskap, og noen valgte deretter avreise fra Leknes, mens andre tok i på en sightseeing videre vestover i Lofoten før man returnerer til hjemlandet sitt.

Artikkeltags