Ny arbeidsbåt nå etter godt driftsår i fjor for Dykkerkompaniet

Ny arbeidsbåt, og grønne piler som peker oppover i selskapets regnskap for 2018, lover godt for Dykkerkompaniet AS i Vaterfjorden.