Høyhus i Svolvær – unødvendig og misforstått byutvikling

:Er det slik vi vil ha Lofotbyen vår i fremtiden? Foreslått hotell  til høyre.Skisse: Vågan kommune

:Er det slik vi vil ha Lofotbyen vår i fremtiden? Foreslått hotell til høyre.Skisse: Vågan kommune

Av
DEL

LeserbrevEkte opplevelser og forventninger om et fantastisk vakkert område er de viktigste faktorene for at folk reiser til Lofoten. Verdens små og store reisemål utfordres nå av den kraftig økende verdensturismen globalt, «hele Asia» kommer, dette er i full gang. Prognosene for besøk også i Lofoten i fremtiden er svært høye. De reisemålene som tar vare på sin egenart vil være vinnerne i et presset reiseliv i fremtiden. Det er nå i ferd med å sige inn i norsk offentlighet at turismen må styres og reguleres mer enn før. Uten mer styring er man allerede i ferd med å krysse en grense enkelte steder for hva både turister og lokalbefolkning tåler. Et nylig eksempel på dette er at direktøren for NHO reiseliv, Kristin Krohn Devold nå i helgen gikk ut og sa at cruisetrafikken til Norge må begrenses, slikt er nye toner fra dette hold. Hovedutfordringen i dag er ikke hva fagfolk innen turisme sier, de har sagt dette en god stund nå. Hovedutfordringen er velmenende politikere som henger igjen i en tid hvor man sa ja til alt av etableringer – uansett om de passer i et mer krevende fremtidsbilde eller ikke.

Lofoten er en merkevare, en juvel innen norsk reiseliv. Etter 35 års jobbing med merkevarer kan jeg med sikkerhet si at måten å skade en merkevare på er å begynne å gjøre ting som ikke passer med oppfattelsen av denne. 15 etasjers byggehøyde er et stilbrudd i Svolvær, like som 9 etasjer vil være det i Stamsund.

Den store mangelen i den pågående høyhusdebatten i Svolvær er at man ikke har lagt til grunn hva som gjør nettopp Svolvær og Lofoten så attraktivt. Det er Lofotens helhet som gjør Svolvær til et sted der det er flere hotellprosjekter på gang og de fleste investorene tar da også hensyn til byens utseende og beliggenhet på ei smal kyststripe mellom hav og fjell. Et godt eksempel på dette er Thon (tidligere Ellingsen) sitt kommende hotellprosjekt ved/på gamle kjølelageret i 5 og 7 etasjer. Vi ligger an til en god økning i overnattingskapasiteten i byen innen kort tid.

Vi er på ingen måte i noen tvangssituasjon i en veldrevet kommune – tvert imot. Slik kommunen nå legger til rette for 15 etasjer for å komme ett enkeltprosjekt i møte skulle man tro vi var en anonym by på flatlandet. En by hvor det plutselig kom en stor investor og ville sette byen på kartet med et stort hotell. Men vi er spennende fra før. Våre lokalpolitikere må se vår egenart, vår identitet, de må se hvordan vi blir oppfattet utenfra og vår styrke som Nord-Norges fineste og mest attraktive småby.

Bygg på 14-15 etasjer vises meget godt både fra land og sjø og vil forstyrre utsikten for oss som bor i byen og for tilreisende gjester. Det er ikke bra å vise tilreisende at man driver med for synlig masseturisme i betong på et sted som Lofoten. Man synes å ville konkurrere med andre byer i Nord som Bodø, Narvik og Tromsø. «Nå må vi bygge høyt for det gjør de andre byene!» har det vært sagt. Jeg mener vi bør tenke over at de som bor i disse byene reiser på helgetur til Svolvær nettopp fordi det er så fint hos oss.

Det fremstilles av noen som at vi med å si nei til Ringnes’ høye hotellplaner går glipp av de store investeringene i byen dette medfører. Men tomta er allerede kjøpt for hotellbygging og investor Ringnes har selv stått på sitt proffe salgsmøte i Svolvær og innrømt at de bygger lavere hvis de må. Ringnes & Co. kan komme opp med et fint hotell på betydelig færre etasjer. Med flotte fasiliteter for gjestene og restaurant på toppen med den samme utsikten.

Og uansett skal Svolvær fortsette som byen som lokker med kule restauranter, kafeer, hoteller og reiselivsanlegg. Det gjør vi i dag og det kommer vi til å videreutvikle i den fine havnebyen vår. Det er det folk kommer for hos oss. Og det folk kommer for å oppleve i byen foregår stort sett på kai- og bakkeplan - i begrenset høyde med Thon som et nødvendig kulturhus-unntak.

Verkstedhallene og Thon hotellet i byen nevnes ofte som eksempler på at vi har bygget høyt før så her er det bare å «peise på». Men verkstedhallene er uunngåelige for en viktig næring i byen selv om en av disse burde hatt en mer diskret farge etter min mening. Vi lot også Thon hotellet bli 10 etasjer

fordi ingen hotellkjede ville bygge lavere på den begrensede tomta som var til rådighet for hotell og kulturhus. Det ble i utgangspunktet jobbet fra kommunens side for å få hotellet lavere! Men begge disse tingene, både hallene og Thon ga oss noe vi virkelig trengte i byen og som vi ikke kunne være uten – i motsetning til dette ene hotellet som nå også drar med seg flere 15 etasjes bygg i fremtiden.

På et eget seminar for byutvikling i Svolvær i mai i år - arrangert av fylket, kommunen og næringsforeningen kunne plansjefen i Ålesund kommune fortelle om byutvikling i sin by. Ålesund har mange likhetstrekk med Svolvær. Han fortalte om høyhuset som ble bygget i Ålesund på 70-tallet ved siden av den gamle bykjernen. Det er kort beskrevet en stor kontorblokk, jeg tror den er på ca. 13 etasjer. Da man fikk ledig et stort havneområde sør for dette bygget på 2000 tallet begynte man å planlegge flere høyhus i området. Da ble det bråk og det kom 3000 underskrifter mot planene. Ålesund kommune lyttet til innbyggerne sine, holdt en arkitektkonkurranse i stedet og endte opp med 4-5 etasjers byggehøyder for området. Plansjefen sa uoppfordret på vårt møte at de tanker man nå går med i Svolvær ikke ville blitt godtatt av befolkningen i Ålesund og heller ikke akseptert av noe politisk parti i den byen. Men de er kanskje mer bevisste om byen sin i Ålesund?

- Eller i Bergen? I Pål Hadlers ellers så glimrende innlegg i Lofotposten 7.6. kunne han fortelle en lignende historie fra bryggeområdet i Bergen - der de stoppet høyhusbygging og berget den gamle bebyggelsen og faktisk fikk plass til et hotell i området også, i stil med omgivelsene. Men vi i Svolvær, vi lar oss blende av sjarmerende innsalg av 14 etasjer i betong til vår by?

Vil vi som bor her ha 15 etasjes høyhus i Svolvær? Jeg tror ikke det og det er valg til høsten. Jeg venter spent på hva partiene vil komme frem til.

Planavdelingen i vår egen kommune anbefaler heller ikke dette. Men de gjennomfører selvsagt politikernes vilje. Den landskjente arkitekt Ole Wiig som har eget avdelingskontor i Svolvær har også gått kraftig ut mot høyhusplanene i Svolvær.

Jeg håper at de som leser dette kjenner meg såpass at de forstår at også jeg vil ha den gode byutviklingen som er i full gang. Jeg fryder meg over den og synes mye gjøres riktig. Svolvær som by tåler mer aktivitet. Jeg er også enig i at vi må et stykke opp i byggehøyde i sentrum. Et hotell i Vestfjordgata blir bra også for min bedrift, men jeg vil ha et hotell som passer, ikke den fæle mastodonten som er foreslått nå.

Verden er full av eksempler på vakre reisemål hvor høye hoteller har skadet inntrykket av stedet. Og dette er ofte i land hvor beslutningsprosessene er av tvilsom karakter, det er de ikke hos oss. I Svolvær kommer vi til å få en flott utvikling, vi er i en unik posisjon og kan styre suksessen selv. Med gode signaler fra egne fagfolk, fra byens folk, via kunnskap som ved seminaret om byutvikling tidligere i mai og forståelse for hva som gjør Lofoten attraktivt håper jeg man ser at 15 etasjer er feil i Svolvær. En slik endring vil prege byen i minst 100 år fremover. Folk som kommer hit vil se de høye turisthotellene og tenke: Ja, ja så er det blitt slik i Lofoten og.

Det er helt unødvendig at dette skjer fordi èn investor vil prege Svolvær med høy betong. La de bygge lavere og senk maks byggehøyde i planen til f.eks. 8 etasjer, vi får utbygging av flere hoteller uansett og vi bevarer den fine Lofotbyen vår for fremtiden. Dette må vi ha både vett og mot til å gjøre og jeg tror vi vil få respekt og beundring for et slikt standpunkt i det som pr. i dag regnes som en av Norges fineste byer.

Nå går toget for hvordan Svolvær skal se ut. Hvis 15 etasjer blir vedtatt i høst er det for sent å protestere. Jeg sier i hvert fall mitt her og takker for oppmerksomheten.


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags