Gå til sidens hovedinnhold

SVs tanker om barnehagedrift generelt og i Vågan spesielt

Camilla Rostad

Ordførerkandidat Vågan SV

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da jeg leste FrPs Espen Thorvaldsens angrep på venstresidas velferdspolitikk, publisert på nett den 1. april i Lofotposten, fikk det meg til å tro at det hele var en aprilspøk. Likevel setter jeg stor pris på Thorvaldsens innlegg, for det gir meg en ypperlig mulighet til å snakke varmt om SVs barnehagepolitikk.

La det være klart: Innbyggerne i Vågan kommune er velsignet gode barnehager. Private, så vel som kommunale. Det som preger samtlige av disse er at de har kompetente og dedikerte ansatte som legger til rette for barna. Vi i Vågan SV har ingenting å utsette på noen av barnehagene som Thorvaldsen ramser opp i innlegget.

Derimot skal de ansatte i barnehagene i Vågan ha en god klapp på skuldra og en high five for at de hver dag går på jobb for at mine og andres barn skal lære, leke og å undre seg. Det er nemlig gjennom slike fellesarenaer vi gir barna våre best forutsetninger for å lykkes, og barnehagen er første skritt på veien til livslang læring og dannelse.

I dag er det slik at over 50 prosent av barnehagene av private. Private barnehager som også finansieres av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. SV mener at foreldrenes og fellesskapets penger skal komme barna i barnehagen til gode, og ikke tas ut som privat profitt for kommersielle eiere.

I Vågan er vi heldige. Vi har mange barnehager, og disse er vi avhengige av for at kommunen skal ha full barnehagedekning. Full barnehagedekning og lovfestet rett til barnehageplass er faktisk den største velferds- og utdanningsreformen i nyere tid, og den var det vi i SV som fikk gjennomført. De private barnehagene i Vågan har lokal forankring, og eies per i dag ikke av noen store aktører utenfra. Slik håper vi i Vågan SV at det forblir også i framtida.

Tall fra SSB viser nemlig at stadig flere av de private barnehagene blir kommersielle. På landsbasis ser vi at halvparten av barna som går i private barnehager gå i barnehager eid av de fire største selskapene. Oppkjøp og salg av barnehager har blitt big business. Dette mener vi at ikke kommer barna våre til gode.

Økt profitt til eierne skapes også ved at man har flere barn per ansatt, lengre åpningstid uten flere ansatte, mindre bruk av faglært arbeidskraft, lav bemanning eller at man ikke setter inn vikar ved fravær. I tillegg er ofte lønns- og arbeidsvilkårene dårligere enn i kommunale barnehager.

Vi i Vågan SV mener at disse faktorene er en trussel mot et godt og likeverdig barnehagetilbud, og rammer barna, foreldrene og de ansatte. 

Det går som SV-politiker an å ha to tanker i hodet samtidig: Å være for profittfri barnehagedrift, og samtidig anerkjenne det bra som gjøresVågans private og kommunale barnehager.

Jeg foreslår at Thorvaldsen setter seg skikkelig inn i SVs politikk om profittfrie aktører før han begynner å sparke i alle himmelretninger, så skal jeg komme tilbake til vårt syn på drift av eldreomsorg og tekniske tjenester ved en senere anledning.

Kommentarer til denne saken