Forskere ved NTNU i Trondheim og universitetet i Oxford har oppdaget et appetittreduserende hormon som de håper kan brukes i kampen mot diabetes type 2.

Det oppsiktsvekkende funnet startet med operasjoner av sykelig overvektige personer, skriver TV2. Mange av pasientene opplever en tilbakegang av diabetes etter operasjonene, og nå har forskerne påvist at det er det appetittreduserende hormonet PYY som forårsaker denne effekten.

Forskerne har gjennomført forsøk på rotter, og disse har vist at medisin som stimulerer til produksjon av PYY, kan stoppe diabetes type 2, en av verdens mest hurtigvoksende sykdommer. Men først må medisinen prøves ut på mennesker.

– Funnet er ganske revolusjonerende, for man tror jo at det om 15 år vil være 600 millioner mennesker som har diabetes 2 på verdensbasis, sier Magnus Kringstad Olsen, som er doktorgradsstipendiat hos Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin ved NTNU.

I 2014 hadde 422 millioner mennesker i verden diabetes, skriver forskningsnettstedet Gemini.