Før jul i fjor måtte Lilly Johnsen (92) flytte fra Solhøgda bo- og behandlingssenter og hjem. Kommunen mente Johnsen ikke hadde ytterligere behov for korttidsplassen, og kunne klare seg med tilsyn fra hjemmetjenesten. Johnsen og familien ønsket å beholde plassen – både hensynet til helsen og det at ektemannen bor på sykehjemmet.

Familien anket. Nå har Fylkesmannen gitt kommunen medhold i avgjørelsen.

– Vi har ikke fått avgjørelsen skriftlig, men blitt orientert om at Fylkesmannen mener kommunen handlet riktig da mamma fikk avslag på plass på sykehjemmet, opplyser datteren Ann-Kristin Willassen.

 

– Ikke overrasket

Assisterende rådmann, Ole Bakkejord, er ikke overrasket over konklusjonen fra Fylkesmannen.

– Vi var ganske trygg på avgjørelsen. I vårt svar til Fylkesmannen informerte vi om hvilke tilbud vi hadde til henne. Fylkesmannen svarer at dette er et greit tilbud, sier Bakkejord.

Han opplevde reaksjonene etter at saken ble kjent i NRK og Lofotposten som ubehagelige. Selv ble han ble utskjelt på nettsider. Ordfører Hans Fredrik Sørdal oppleve drapstrusler, og trusler mot barna.

Innvandringsmotstandere satte avslaget i sammenheng med at Flakstad har sagt j til å bosette 50 flyktninger de neste fire årene, og at kommunen ikke prioriterte egne innbyggere.

– Vi er opptatt av likebehandling mellom innbyggerne når det gjelder omsorgstilbud og andre tilbud. Mye støy rundt en konkret sak skal ikke på virke utfallet. Hadde vi ikke fått medhold, måtte kommunen gå i dialog med Fylkesmannen om hva vi gjør galt og hva i må endre på. Derfor er det bra at vi får medhold i praksisen vår, sier Bakkejord.

Helsetilstand

Elly Johnsen har den siste måneden bodd på sykehjemmet. Ann-Kristin Willassen forteller at helsetilstanden ble forverret etter oppholdet hjemme.

– Hun var uttørret, og måtte ha tilførsel av mye væske. Mamma var 40 kilo da hun kom på sykehjemmet for en måneden siden. Jeg tror helsetilstanden ville vært bedre om hun hadde fått være på sykehjemmet hele tiden, sier Willassen.

Tiltaksrådet skal i disse dager vurdere morens behov for omsorg.

– Jeg håper hun får være på sykehjemmet. Sendes hun hjem, frykter jeg at helsetilstanden forverres kraftig, sier Ann-Kristin Willassen.