Landets ordførere mottok tirsdag et brev fra Jon Georg Dale (Frp) med en oppfordring om å melde på alders- og sykehjemsinstitusjoner i konkurransen «Gylne Måltidsøyeblikk 2016».

– Maten skal være et av dagens høydepunkter, og gleden ved et måltid skapes blant annet ved bruk av lokale råvarer og at beboere og pårørende involverer seg, sier Dale til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Mer engasjement

I konkurransen ønsker matministeren å finne fram til de institusjonene som vektlegger betydningen av lokale råvarer, gir beboerne et matvalg og har god brukermedvirkning.

– Målet med denne konkurransen er å skape mer engasjement rundt måltidene, understreker Jon Georg Dale.

Matministeren samarbeider med Forbrukerrådet.

– De er opptatt av valgmuligheter, pårørendes innflytelse og stell rundt måltidene og at beboerne i større grad blir involvert, påpeker han.

Høy kvalitet

Før avgjørelsen tas i september vil de beste institusjonene få besøk av en jury som kårer en nasjonal vinner. Premien til det beste alders- og sykehjemmet er i år på kr 10.000 kroner.

– Konkurransen er et virkemiddel for å bidra til at eldre får servert personlig tilpassede måltider av høy kvalitet hver dag, sier matministeren.

Han er opptatt av at syke- og aldershjem tar beboerne sine med på mataktiviteter.

Generell kvalitet

– Det kan være når menyer skal utvikles, bord dekkes og vafler stekes. Også pårørendes mulighet til å spise sammen med sine kjære blir tillagt vekt, sier han.

Kommunenes Sentralforbund (KS) ønsker verken å heie eller være kritisk til konkurransen, men synes intensjonen fra matministeren er positiv.

– Det viktigste for kommunene er det vedvarende arbeidet med kvalitetsutvikling og -kontroll på tvers av sektorgrensene, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, til ANB.

– Helse- og omsorgssektoren berører så mye mer enn mat. Vi har stor tillit til at kommunene er opptatt av den generelle kvaliteten og involverer brukere og pårørende, sier han. (ANB)