Over flere år har sykehjemmene og hjemmetjenesten i Vestvågøy fokusert på ernæring. Ett resultat av arbeidet trer i kraft 1. november: Middagen settes først på bordet klokken 15.30. ved Vestvågøy sykehjem, Nordlandssykehuset Lofoten og Lekneshagen bofellesskap, samt middagsutlevering til hjemmeboende. I dag er tidspunktet klokken 13.

Det var fungerende kjøkkensjef ved Sentralkjøkkenet, Geir Myhren, og leder ved Lekneshagen, Heidi Wiik, som startet diskusjonen om å endre tidspunkt.

– Dagens rutine skaper en kunstig døgnrytme for matinntak. Det har fram til nå vært tett med måltider tidlig på dagen og færre etter klokka 19.00. Forskning viser at dette ikke bidrar til å skape en god ernæringsstatus, faktisk tvert om, heter det i begrunnelsen for endre tidspunkt.

I meldingen varsler kommunen at det skal ses på mulighetene til å få ytterligere et måltid på formiddagen samt å få tilsvarende forskyving av kveldsmat og senkvelds for å begrense tidsrommet uten mat (nattefasten), som ikke skal være over 11 timer.