- Nå må nordnorske politikere følge med i timen, oppforder Bjørn Kaldhol

Elisabeth Holand i aksjonsgruppa, og Nils Olav Hagen fra Vestvågøy kommune, er på plass på Scandic Havet i Bodø. Foto: Lise Fagerbakk

Elisabeth Holand i aksjonsgruppa, og Nils Olav Hagen fra Vestvågøy kommune, er på plass på Scandic Havet i Bodø. Foto: Lise Fagerbakk

Av og
Artikkelen er over 4 år gammel

Lokale politikere og andre, bes påvirke Stortinget inn mot behandlingen av Høies helse- og sykehusplan.

DEL

Styreleder Bjørn Kaldhol i Helse Nord RHF, åpnet nylig dagskonferansen Kirurgisk akuttberedskap i nord, på Scandic Havet hotell i Bodø.

Kaldhol sier han håper på en konstruktiv dialog i løpet av dagen. Vestvågøy kommune og Aksjonsgruppa for Lofoten sykehus, er blant flere fra Lofoten som deltar.

- Nå må nordnorske politikere følge med i timen, oppforder Bjørn Kaldhol

I statsråd 02. oktober 2015 oppnevnte regjeringen et utvalg som skal utrede alternative modeller for hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres.

I det såkalte Kvinnsland-utvalget er kun én fra Nord-Norge.

Det er ikke Bjørn Kaldhol, styreleder i Helse Nord, fornøyd med.

- Vi er lite fornøyd med sammensetning av utvalget, benyttet han sjansen til å uttale da han åpner dagskonferansen om Nasjonal helse- og sykehusplan i Bodø tirsdag.

Sentralisering

Utvalget har blant annet i mandatet sitt å vurdere organiseringen av Helse-Norge.

- Mandatets tre hovedpunkter inneholder signaler om sterk sentralisering. Jeg tror at Nord-Norge er tjent med å være en samlet region, blant annet med tanke på våre feller investeringsprosjekter. Disse hadde ikke vært mulig med en annen organiseringsmodell enn den vi har i dag, sa han.

Helse Nord RHF setter i dag fokus på den kirurgiske akuttberedskapen i i Nord-Norge.

Helse Nord RHF setter i dag fokus på den kirurgiske akuttberedskapen i i Nord-Norge.

Styrelederen brukte anledningen til å be nordnorske politikere om å følge med i timen.

- Bruk den innflytelsen dere har fram til planen skal behandles i Stortinget, oppfordret han.

Kvinnsland-utvalget skal vurdere inndelingen av helseregioner, hvor mange helseforetak det bør være, samt eierskap til og forvaltning av bygg.

Cathrin Carlyle, brukerrepresentant Tromsø, er altså eneste representant fra nord.

Reagerer sterkt

Nordland legeforening er heller ikke særlig imponert over at Nord-Norge er så godt som fraværende i utvalget som får stor mankt over hvordan framtidens helsevesen skal organiseres og ledes.

– Nordland legeforenings styre reagerer sterkt på at et utvalg som skal vurdere og gi råd om spesialisthelsetjenesten for hele Norge, i all hovedsak er sammensatt av medlemmer fra sentrale Østland. Kun en representant er fra Nord-Norge, og det gjelder brukerrepresentanten, heter det i en pressemelding fra Margit Steinholt, som sitter i styret Nordland legeforening.

 – Nordland legeforening krever at sammensetning av utvalget enten må utvides med representanter fra nord, eventuelt må noen av de allerede oppnevnte skiftes ut. Dagens utvalg er ikke representativt for spesialisthelsetjenesten i Norge, skriver de.

- Nord har en viktig stemme

Helseminister Bent Høie er imidlertid fornøyd med utvalgets sammensetning:

– Jeg er sikker på at alle landsdelers synspunkter blir godt ivaretatt i utvalgets arbeid. Nord-Norge er representert med en av de viktigste stemmene i utvalget, nemlig brukerrepresentanten, skriver han i en e-post til Dagens Medisin.

Han sier Cathrin Carlyle, som er brukerrepresentant og den eneste fra nord,   er «erfaren, en tydelig talsperson for pasientene og har god innsikt i hvordan regionen styres».

HAn sier til Aftenposten:

– Dette er ikke et åpent mandat. Jeg er konkret på hvilke modeller som skal utredes, men åpner også for at det kan komme andre modeller.

Kommer til Bodø

Kvinnsland-utvalget vil legge ett av sine utvalgsmøter til Bodø 16. februar 2016, og vil i den forbindelse invitere aktuelle aktører i landsdelen til å holde innlegg for utvalget.

Utvalget ledes av Stener Kvinnsland, tidligere administrerende direktør i Helse Bergen. Tidligere helseminister Sylvia Brustad er blant medlemmene, ifølge avisen.

Gjennomføringen vil komme etter Stortingets valg av modell.

Programmet for dagen:

  • Utvikling av den moderne kirurgi - hvor går den faglige utvikling og hvilke utfordringer skaper det for vår struktur?
  • Akutt kirugisk beredskap i Narvik - oppgaver og utfordringer.
  • Akutt kirurgisk beredskap i Lofoten - oppgaver og utfordringer.
  • Akutt sykehus uten akutt kirurgi - hva er våre erfaringer?
  • Helgelandssykehuset Mosjøen - hva er våre erfaringer?
  • Prehospital akuttmedisin og akuttmottak i sykehus - hvilke ambisjoner bør vi ha i nord?
  • Kirurgisk akutteredskap og primærhelsetjenesten
  • Akutt kirurgi og traumebehandling i et lokalsykehus - hva gjøres?
  • Helgelandssykehuset - fra tre til ett; hvorfor?
  • Hva vil Stortinget legge vekt på?

Artikkeltags