Slik mener kirurg at lokalsykehusene vil kunne bestå som fullverdige sykehus

Ikke enig: Statsråd Bent Høies plan diskuteres høyt under konferansen i kirurgisk akuttberedskap. Mulig? Ja, mener flere i salen. Foto: Lise Fagerbakk

Ikke enig: Statsråd Bent Høies plan diskuteres høyt under konferansen i kirurgisk akuttberedskap. Mulig? Ja, mener flere i salen. Foto: Lise Fagerbakk

Artikkelen er over 4 år gammel

– Alle urologer kan lære seg akuttkirurgi. Slik mener kirurg Inge Glambek lokalsykehusene vil kunne bestå som fullverdige sykehus.

DEL

Overlege, kirurg og nyvalgt leder i Norsk kirurgisk forening, Inge Glambek, mener sykehusdebatten må dreies mer over på å fordele oppgaver, enn å sentralisere.

Les også: Åpnet helsekonferanse med spark til Bent Høie

Løsningen er at urologer, som finnes på alle sykehus, lærer seg akuttkirurgi.

– Vi har mange utfordringer. Vi kan klare å gjøre dette hvis vi ikke tenker sentralisering, men fordeling av oppgaver. Det vil si at vi ikke kan ha en kirurg og en urolog på hvert lokalsykehus. Vi må fordele, og vi må tenke at alle kan lære seg akuttkirurgi. Da er vi langt på vei, sier han.

Synet går imot statstråd Bent Høies forslag i Nasjonal helse- og sykehusplan.

– Sykehusene skal ha ulike roller og oppgaver, men kravene til kvalitet skal være de samme. Sykehusene skal arbeide i team slik at pasienten får den beste behandlingen av kompetent personell uansett hvor de bor, sier han.

I det ligger at fem sykehus foreslås å miste kirurgisk akuttberedskap. Blant disse Lofoten og Narvik.

Les også: Gilbert skroter Høies sykehusplan

Den norske legeforening er enig med Glambek.

– Vi har et landsstyrevedtak på at lokalsykehusene skal være fullverdig sykehus med fullverdig kirurgisk akuttberedskap. Et sykehus med kun indremedisinsk akuttberedskap kan ikke kalles et sykehus, sier Tove Myrbakk i Nordland legeforening.

Hun mener Glambak har et godt poeng, og kan på stående fot ikke finne noen gode argumenter for Høies plan.

– Det er egentlig vanskelig å vite hva han mener, sier hun.

– Men hvilken troverdighet har den massive motstanden, som jo også dere representerer?

– Kommuneoverlege Håkon Sverre Evju i Narvik ble kåret til årets nordlending. Det sier noe om hvor viktig lokalsykehusen er. Det er ikke noen tvil om hva folk vil ha. Vi betaler jo dyrt for å ha gode politi- og branntjenester. Vi bør ha de samme kravene til lokalsykehusene, sier hun.

Legeforeningen holdt sitt årsmøte 2015 i Trondheim i mai 2015. De vedtok:

Kombinasjonen av spesialitetene indremedisin, kirurgi og anestesi er en forutsetning for god faglig kvalitet på diagnostikk og behandling av akuttpasienter i sykehus.

• Akuttfunksjon forutsetter døgnkontinuerlig beredskap innen indremedisin, kirurgi og anestesi, med tilgang til radiologi- og laboratorietjenester.

• Sykehus må gis nødvendige ressurser til å sikre kvalitet på diagnostikk og behandling. Det må være systemer for å opprettholde og videreutvikle robuste fagmiljøer som rekrutterer godt.

• Befolkningen må sikres gode akuttilbud uavhengig av bosted. Velfungerende lokalsykehus er nødvendige i den akuttmedisinske behandlingskjeden. Reisetid, geografi og værforhold er tungtveiende faktorer som krever lokalsykehus med full akuttberedskap.

Artikkeltags