Gilbert skroter Høies sykehusplan

Artikkelen er over 4 år gammel

Mads Gilbert gir seg ikke i kampen for å bevare fullverdige lokalsykehus.

DEL

Klinikkoverlege Mads Gilbert i UNN kjemper videre mot det han kaller «sentraliseringskreftene» i Helse-Norge.

– Det har vært en lang kamp for lokalsykehusene. Vi har halvert antall sykehussenger. Det har fått konsekvensen av et massivt overbelegg på noen av de største sykehusene, sier Gilbert til rundt 120 kolleger, politikere og aksjonister og brukere under tirsdagens konferanse om Kirurgisk akuttberedskap i nord i Bodø.

Les også: - Nå må nordnorske politikere følge med i timen, oppforder Bjørn Kaldhol

– Når jeg spør Høie hva vi skal gjøre med pasientene som mister akuttilbudet: Nei, det har han ikke noe særlig svar på. Men en overlege svarte «Da får vi bygge flere store sykehus», sier Gilbert, og maler et helt annet bilde av statsråd Bent Høies plan om å bygge framtidens helsetjeneste.

Gilbert får støtte fra fastlege Anette Fosse fra Mo i Rana.

Hun sammenligner forslag til Nasjonal helse- og sykehusplan med en pyramide.

– Når departementet ser engasjement hos befolkningen, bør de spørre seg hvorfor. Noe må det jo være. Det kan ikke bare være tull, og at folk er dumme. Det må de evne å se også fra på toppen av pyramiden, sier hun.

Geir Tollåli i Helse Nord RHF representerte en motstemme:

– Det er fem ganger flere som legges inn med en indremedisinsk tilstand, enn med en akuttkirurgisk tilstand. 95 prosent av pasientene kommer ikke inn med blått lys, sier Tollåli, og viser statistikk som forteller at både antall akutte pasienter og antall pasienter som behandles på lokalsykehusene er lave. Svært lave.

Han får motbør av både avdelingslege Lars Filip Knutson ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Narvik, og klinikkoverlege Mads Gilbert ved UNN.

– Jeg har nettopp fått følgende tall fra Tromsø; et typisk nordnorsk lokalsykehus har 40–60 traumealarmer årlig. Fem-ti av disse pasientene flyttes til et større sykehus. Lokalsykehusene behandler altså flest selv. Dette tallet står i sterk motsetning til dine. Hvem har de riktige tallene?

Tollåli viser til at statistikken avhenger av hvilke verdier du legger inn.

Gilbert mener på sin side uenigheten om fakta, bare er nok et bevis på at langt flere pasienter enn påstått, behandles lokalt.

Enighet synes det derimot å være om at prosessen framover vil avdekke reelle fakta.

Som Lofotposten har skrevet tidligere, vil forslag til Nasjonal helse- og sykehusplan bli behandlet av Stortinget til våren.

Helse Nord RHF vil deretter få saken tilbake, med beskjed om å effektuere. Styreleder Bjørn Kaldhol i Helse Nord, sier han håper de får betydelig handlingsrom i dette arbeidet.

Konferansen tirsdag arrangeres av Helse Nord RHF.

Les også: - Mor Norge er i elendig forfatning som sommerstenger fødeavdelinger

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken