Sykehuset har respiratorer til alvorlig korona-syke: - Utfordringen er personell med intensiv-kompetanse

Nordlandssykehuset har tilgang til respiratorer også ved sitt sykehus i Lofoten. Det må nå læres opp mer personell for å øke intensivkapasiteten.