- Som følge av smitteutbruddet i Bodø kommune, innfører Nordlandssykehuset Bodø nå strengere rutiner for besøk og hvem som kan ha med ledsager inn i sykehuset. Reglene gjelder fra tirsdag 2. mars til og med 14. mars. Ordningen kan bli forlenget dersom smittesituasjonen i Bodø vedvarer, skriver kommunikasjonssjef Randi Angelsen i en pressemelding.

Alle besøk skal avtales med avdelingen der pasienten oppholder seg før besøket:

  • Besøk kan kun mottas til alvorlig og/eller kritisk syke pasienter. Som hovedregel kan pasienten kun motta inntil 2 personer som besøkende under sitt opphold i sykehuset, men kun én av disse per gang. I særlige tilfeller kan det avtales individuelle unntak fra hovedregelen.
  • Leverandører med nødvendig vareleveranse.

Kun pasienter som har krav på eller særskilt behov for ledsager, kan ta med denne personen inn på sykehuset. Dette gjelder:

  • Barn.
  • Alvorlig syke pasienter.
  • Pasienter med fysiske eller psykiske handicap.
  • Gravide til ultralyd, fødsel og på barsel.

Gjeldende besøksrutiner i Lofoten og Vesterålen endres ikke.