Det skriver Nordlandssykehuset i en pressemelding.

– Vi gleder oss over et rom som fremdeles er vigslet, men som har et mer åpent fokus og tjenlig interiør, sier sykehusprest Ingeborg Overvoll.

Sykehuskapellet i Bodø sentrum ligger til høyre for hovedinngangen i sykehuset og er åpent for pasienter og pårørende som trenger et stille sted der de kan snakke med prest, tenne lys eller bare finne ro. I lang tid har kapellet hatt behov for en oppgradering, og nå er det klart.

– Blyglassvinduene som har vært dekket av gardiner har nå kommet til sin rett med utvendig solskjerming. Kapellet har også fått en fondvegg av naturstein, som gir et rolig og verdig fokus i rommet, forteller Overvoll.

– Preste- og samtaletjenesten gleder seg over et rom som kan gi stillhet og mening også for mennesker som ikke har et tydelig religiøst livssyn eller som har et annet livssyn enn det kristne, sier sykehusprest Overvoll.