August er den måneden i året hvor det stjeles flest sykler her til lands, og den absolutte tyveritoppen er i dagene rundt skolestart.

Det viser en gjennomgang av sykkeltyverier de siste fire årene, gjennomført av forsikringsselskapet If.

Går ned om sommeren

I løpet av 2016 ble 11.203 sykler meldt stjålet til forsikringsselskapene. I virkeligheten kan tallet være mange tusen flere fordi mange sykler med lav verdi ikke blir meldt stjålet, verken til forsikringsselskap eller politi.

En analyse av sykkeltyverier gjort av If, viser at antall tyverier går ned i sommerukene, mens det er et tydelig oppsving rett før og rett etter sommerferien.

August er måneden med flest sykkeltyverier, etterfulgt av juni og september.

– Noen tyver tar sikkert sommerferie, men hovedårsaken er nok at det er rett og slett er færre sykler ute på gater og veier når folk ikke sykler til og fra jobb og skole, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

Skolestart verst

 

– Perioden 19.–26. august peker seg ut, kanskje ikke overraskende ettersom dette er rett etter skole- og studiestart og folk flest er tilbake til hverdagen etter en sommer hvor det kanskje har vært lite aktivitet på sykkelen, sier Clementz.

Clementz påpeker at en solid lås på sykkelen er viktig for å unngå tyveri.

– Alle skjønner at det er viktig med en god lås og å låse sykkelen fast til noe som ikke kan flyttes. Men ofte skal det litt mer til for å finte ut tyven, og det er faktisk en del andre saker som virker vel så mye inn på om tyven velger å gå løs på din sykkel eller ikke, sier han.

Enkle tips

 

If deler derfor noen enkle tips for å unngå sykkeltyveri:

  • Lås sykkelen der det er stor trafikk av folk, ikke der det nesten aldri er noen. Fest sykkelen til noe det ikke går an å flytte.
  • Ta med deg setet og verdifulle deler – som lykter som lar seg fjerne – når du parkerer. Det gjør sykkelen din mindre attraktiv.
  • Bruk enda en lås om det er praktisk mulig. To solide sykkellåser, gjerne med litt forskjellige sikkerhetsanordninger, gjør at tyven kanskje må bruke dobbelt så lang tid på din sykkel. Med enda større fare for å bli oppdaget enn ellers.