Å være lokalavis under en pandemi byr på utfordringer, og vi som skriver i Lofotposten i dag, har ikke vært med på noe lignende før.

Altså blir veien til mens vi går, og det vi har å navigere etter er pressens etiske retningslinjer, samfunnsoppdraget og respekten for dere som har valgt Lofotposten som lokal nyhetsformidler.

I en verden der informasjonen flyter så raskt, og hvor alle i prinsippet kan nå ut til hele kloden ved å trykke på de rette knappene, sier det seg selv at vår rolle er krevende. Noen mener vi fyller den, andre vil at vi skal dekke pandemien på en annen måte, og noen svært få mener vi inngår i et komplott.

Både lock-down, testing og munnbind har skapt temperatur, men det er nok vaksinen som engasjerer mest, i hvert fall hos de som er skeptiske, negative eller avstår fra å ta den.

Hvordan skal vi som lokalavis forholde oss til disse meningsmotstanderne, tidvis anført av ekstrem retorikk – for eller mot vaksine? Svaret på dette spørsmålet i ei uvanlig tid, er mer hverdagslig enn som som så: Som alltid, er det relevante kilder det handler om. Hvem har kunnskap, hvem forvalter informasjon fra Folkehelseinstituttet og Verdens Helseorganisasjon? Hvem kan vi forvente at kan kombinere sin viten med ny informasjon, og gjøre så gode vurderinger som mulig?

De kildene du møter i avisa vår, er der fordi vi mener at de er de beste til å besvare spørsmålene vi stiller på de vegne av våre lesere. Dette er en helt normal fremgangsmåte som den norske befolkningen siden de første avisene kom, mener seg tjent med.

Å vurdere ulike kilder, ja - til og med sette de opp mot hverandre i en vurdering om å velge den ene, eller den andre, handler verken om å sensurere noen, eller trykke ned noens meninger. Det handler om den løpende kildekritikken de redaktørstyrte mediene utfører løpende for å fylle både samfunnsoppdraget og de forventningene folk skal kunne ha til oss.

På motsatt side; det ikke kan gjøre, er å snakke med alle som måtte ha en oppfatning, uten å representerer verken en en faglighet eller en rolle.

Lofotposten ønsker ikke å gi legitimitet til kilder som i verste fall kan underminere den jobben myndighetene gjør med å vaksinere befolkningen ut av denne pandemien. Budskapet om viktigheten av å vaksinere forsterkes stadig, og sist ut var vår egen statsminister, Jonas Gahr Støre. Og rett før hørte vi USAs president Joe Biden holde en tale den 29. november der oppfordringen til vaksinering var krystallklar, og ikke minst direkte, slik bare amerikanere kan:

" Look, I’m — I’m sparing no effort and removing all roadblocks to keep the American people safe. All of this is confusing to a lot of people. But if it’s confusing to you, let me close with this simple message: If you are vaccinated but still worried about the new variant, get your booster. If you aren’t vaccinated, get that shot. Go get that first shot."

Alle i Norge har ytringsfrihet, og i vårt land er det en menneskerett å ytre seg. Men det er ikke en menneskerett å bli brukt som kilde i media fordi man er uenig med norske myndigheter.

Skulle vi komme i en situasjon der vi måtte sette et kritisk søkelys på det norske vaksineprogrammet, måtte det være fordi troverdige, relevante og faglige kilder hadde et avvikende syn. Så langt har det vært langt mellom disse.

Vårt samfunnsoppdrag blir derfor, i pandemi-sammenheng, å følge med på at de lokale myndighetene gjør det de nasjonale myndighetene anbefaler ut i fra den informasjonen de sitter på. Og som de, trolig som de eneste, er i stand til å sammenholde.

I mange tilfeller handler vår jobb også om å fortelle våre lesere hva de nasjonale beslutningene faktisk betyr for oss, ikke minst nå med ulike anbefalinger og regler i ulike deler av landet.

Noen ganger må man bare akseptere at noen er satt til å forvalte og sammenstille kunnskap, og at det ikke er tilfeldig hvem som settes til å gjøre dette. Vi legger til grunn at det norske helsevesenet består av faglig kompetente mennesker som vil det beste for oss som bor her.

Som lokalavis forholder oss til at kommuneoverlegene, den kommunale helsetjenesten, fastlegene, fylkeslegen, Helse Nord og Folkehelseinstituttet og Verdens helseorganisasjon er de som vet mest om hva som skal gjøres når vi strever for å komme oss ut av en pandemi som har snudd fullstendig opp ned på samfunnet vårt.

Helt til slutt: Vi oppfordrer alle til å vaksinere seg.

Fordi vi ikke har sett noen annen, bedre vei ut av pandemien. Og da stoler vi på dem som har vaksinert oss til god helse og høyere levealder i mange, mange år allerede.