Gå til sidens hovedinnhold

Takeoff for elflyfylket Nordland?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordland har over tid hatt et ønske om å posisjonere seg som et satsingsfylke for grønn luftfart. I ulike høringsuttalelser har det ikke manglet på ambisjoner for utprøving av klimavennlig teknologi på kortbanenettet, senest i et innspill fra fylkesrådsleder og politisk ledelse i Bodø i forbindelse med planleggingen av et internasjonalt senter for utvikling av null- og lavutslippsløsninger i luftfarten.

I Miljøpartiet De Grønne er vi likevel bekymret for mangelen på koordinering og en tydelig kurs i dette arbeidet. Her bør vi kunne hente inspirasjon fra Vestland fylke, som allerede styrer sitt arbeid etter en omfattende tiltakspakke. Vestland har blant annet

  • som mål å gjøre kortbanenettet utslippsfritt innen 2030
  • arrangert samarbeidsmøter mellom fylkeskommune, Avinor, flyprodusenter, kraftselskap, næringsforeninger og lufthavner
  • et mål om etablering av en kommersiell elflyrute mellom Bergen og Stavanger fra 2023
  • lagt til rette for kommersielle turer med elektriske sjøfly fra Bergen
  • sagt at anbudsgrunnlaget for kommende FOT-ruter vil inneholde krav om overgang til null- og lavutslippsteknologi

Kortbanenettet er allerede nordlendingenes InterCity-forbindelse. Det gir oss en klar konkurransefordel i satsingen på morgendagens grønne, klimavennlige og arealeffektive transport. Det er ingen grunn til at Nordland ikke skal kunne matche Vestlands ambisjoner om å bli verdensledende innen grønn luftfart. Derfor ber vi fylkesrådet

  • ta initiativ til et formalisert samarbeid om grønn luftfart mellom relevante aktører i Nordland
  • forplikte seg til å legge offensive miljøkrav til grunn i kommende FOT-ruteanbud
  • konkretisere fylkeskommunens målsettinger og ambisjoner innen grønn luftfart

Kommentarer til denne saken